Tag Archives: FSCS

Czym jest FSCS

Emisja e-pieniędzy jest „uregulowaną działalnością” w ramach Ustawy  o Usługach i Rynkach Finansowych (Financial Services and Markets  Act) z 2000 roku. FSCS gwarantuje, że konto jest chronione przepisami pod względem  wymogów dotyczących kapitału, płynności oraz regulowanego kursu  walutowego. eBanki (np.